Ügyleírás: Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult háztartások részére az általuk lakott lakás fenntartásához.

Ügyintézés határideje és díja: 21 nap, költség és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Szükséges okiratok:

 • a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás;
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

Csatolandó: a kérelmező és vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozata.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • GYED, 16 év feletti gyermek esetén iskolalátogatási igazolást;
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott a megelőző évben folyósított nyugellátás, árvaellátás, rehabilitációs ellátás illetve aktuális év havi folyósított összegéről szóló igazolás, a kérelem benyújtását megelőző hónapi folyósítás szelvényét, illetve folyószámla kivonatát;
 • álláskeresési ellátás határozatát;
 • válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát;
 • fogyatékosságot igazoló okiratot, mozgáskorlátozottság esetén fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.

Jogosultság feltételei:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése szerint lakhatási támogatás annak a személynek állapítható meg

 1. akinek a háztartásában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
  1. 3 főt meghaladó háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 150%-át,
  2. 2-3 fős háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 180%-át,
  3. egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 250%-át,

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakhatási támogatás havi összege:

 1. 4. § (1) bekezdés aa) pontjának megfelelő háztartás esetében 2.500,- Ft,
 2. 4. § (1) bekezdés ab) pontjának megfelelő háztartás esetében 3.500,- Ft,
 3. 4. § (1) bekezdés ac) pontjának megfelelő háztartás esetében 5.000,- Ft.

A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a nyugdíjminimum 30-szorosát (855.000,- Ft), vagy az együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 80-szorosát (2.280.000,- Ft) meghaladja.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A támogatás időtartama: 12 hónap, lejárat előtt egy hónappal újra igényelhető.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

Kérelem nyomtatvány elérhető az ügyfélszolgálatunkon és/vagy letölthető innen.

Az ügyintézésre ezekre is szüksége lehet:

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében hozza magával személyi igazolványát, lakcímnyilvántartó kártyáját és TAJ kártyáját.