Települési támogatás: időszakos támogatás

Ügyleírás: támogatás nyújtása az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan rászorult személyek, családok részére.

Ügyintézés határideje és díja: 21 nap, költség és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
  • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Szükséges okiratok:

  • a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás,
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

Csatolandó: a kérelmező és családja vagyonnyilatkozata, a kérelem indokának igazolása.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

  • GYED, 16 év feletti gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,
  • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott a megelőző évben folyósított nyugellátás, árvaellátás, rehabilitációs ellátás illetve aktuális év havi folyósított összegéről szóló igazolás, a kérelem benyújtását megelőző hónapi folyósítás szelvényét, illetve folyószámla kivonatát,
  • álláskeresési ellátás határozatát,
  • válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát,
  • fogyatékosságot igazoló okiratot, mozgáskorlátozottság esetén fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.

Jogosultság feltételei:

Rászorultsági alapon pénzbeli időszakos támogatás adható annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő, vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 180%-át és családja nem rendelkezik vagyonnal.

A polgármester azon család részére, amelyben hármas, vagy többes ikrek születnek, a gyermekek három éves koráig (gyermekenként) nevelési támogatásként havonta 3.000,- Ft-ot állapít meg.

Időszakos támogatás nyújtható annak az önhibáján kívül munkanélkülivé vált személynek, aki egyedülállóként jövedelemmel nem rendelkező, vagy családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át és családja nem rendelkezik vagyonnal.

A települési támogatás a jogosult részére 3-6 hónapig folyósítható havi 5.000,- Ft összegben.

Időszakos támogatás nyújtható annak a súlyos betegséggel küzdő, vagy súlyos balesetet szenvedett személynek, vagy hosszantartó betegségben szenvedő aktív korú személynek,

  • aki egyedülállóként jövedelemmel  nem rendelkező, vagy családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át és családja nem rendelkezik vagyonnal.

A települési támogatás a jogosult részére 3-12 hónapig folyósítható havi 5.000,- Ft összegben.

A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a nyugdíjminimum 30-szorosát (855.000,- Ft), vagy az együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 80-szorosát (2.280.000,- Ft) meghaladja.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A támogatás időtartama: 2 hónaptól -36 hónapig terjedő időszak

A támogatás összege: havi 3.000,- Ft-tól 28.500,- Ft-ig terjedhet

Kérelem nyomtatvány elérhető az ügyfélszolgálatnál a földszinten.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében hozza magával személyi igazolványát, lakcímnyilvántartó kártyáját és TAJ kártyáját.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

Kérelem nyomtatvány elérhető az ügyfélszolgálatunkon és/vagy letölthető innen.

Az ügyintézésre ezekre is szüksége lehet:

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében hozza magával személyi igazolványát, lakcímnyilvántartó kártyáját és TAJ kártyáját.