Települési támogatás: gyógyszertámogatás

Ügyleírás: támogatás nyújtása a megromlott egészségű, közgyógyellátással nem rendelkező, szociálisan rászorult személyek részére, akiknek létfenntartását veszélyezteti a gyógyszerfogyasztás elmaradása.

Ügyintézés határideje és díja: 21 nap, költség és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet.

Szükséges okiratok:

 • a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás;
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

Csatolandó: a háziorvos igazolása a havi rendszerességgel szedett gyógyszerekről, a kérelmező és családja vagyonnyilatkozata.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • GYED, 16 év feletti gyermek esetén iskolalátogatási igazolást;
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott a megelőző évben folyósított nyugellátás, árvaellátás, rehabilitációs ellátás illetve aktuális év havi folyósított összegéről szóló igazolás, a kérelem benyújtását megelőző hónapi folyósítás szelvényét, illetve folyószámla kivonatát;
 • álláskeresési ellátás határozatát;
 • válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát;
 • fogyatékosságot igazoló okiratot, mozgáskorlátozottság esetén fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.

Jogosultság feltételei, a támogatás összege:

A kérelmező létfenntartását a gyógyszerfogyasztás akkor veszélyezteti, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

 1. család esetében 150 %-át;
 2. egyedülálló, gyermekét vagy gyermekeit, unokáját vagy unokáit egyedül nevelő törvényes képviselő/gyám esetében, idős, nyugdíjas házaspárok, élettársak esetében 250 %-át;
 3. idős, nyugdíjas egyedülálló esetében 300 %-át;

nem haladja meg, családja nem rendelkezik vagyonnal, és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége az egy főre jutó jövedelem 30 %-át eléri. A gyógyszerfogyasztás költségét a háziorvos által kiadott igazolás alapján a gyógyszertár állapítja meg. A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani

A gyógyszer támogatás havi összege:

 • 2. a) az a) pontnak megfelelő család esetében 2.500 Ft/hó;
 • 3. b) a b) pontnak megfelelő család, személy esetében 3.000 Ft/hó;
 • 4. c) a c) pontnak megfelelő személy esetében 3.500 Ft/hó.

A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a nyugdíjminimum 30-szorosát (855.000.- Ft), vagy az együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 80-szorosát (2.280.000.- Ft) meghaladja.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A támogatás időtartama: 12 hónap, lejárat előtt egy hónappal újra igényelhető.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

Kérelem nyomtatvány elérhető az ügyfélszolgálatunkon és letölthető innen.

Az ügyintézésre ezekre is szüksége lehet:

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében hozza magával személyi igazolványát, lakcímnyilvántartó kártyáját és TAJ kártyáját.