TALÁLATOK (362 db)
Dokumentum címe / száma Tárgya Kapcsolódó
9/2021. (IX.13.)

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

8/2021 (IX.13)

a szociális ellátások helyi szabályairól

10/2021. (IX.13.)

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és térítési díjakról

SZ/3341-1/2021

Javaslat Szirmabesenyő, külterület 084/2 és 084/5 helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésére

SZ/3340-1/2021

Javaslat Szirmabesenyő, Alkotmány utca felújítása

SZ/3339-1/2021

Javaslat a 26-os főút és a Doricka patak közötti árok önkormányzati kezelésben vételéhez szükséges ingatlanok tulajdonszerzése

SZ/1136-3/2021

Javaslat az "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Szirmabesenyőn" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésre

1. sz. SZ/3339-1/2021 számú előterjesztéshez
1. sz. SZ/3341-1/2021 számú előterjesztéshez
SZ/3323-1/2021

Javaslat a 65 év feletti lakosok egyszeri támogatására