TALÁLATOK (691 db)
Dokumentum címe / száma Tárgya Kapcsolódó
1/2023. (I.26.)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének zárt ülése elrendeléséről

1/2023. (I.26.)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságának zárt ülése elrendeléséről

SZ/370-1/2023.

Javaslat Szirmabesenyő nagyközség Településrendezési Eszközei - kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több részterületre szóló - módosítás partnerségi egyeztetésének és a környezeti vizsgálat folyamatának lezárására

SZ/338-1/2023

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon napelemes rendszer telepítésére

SZ/308-1/2023. 1. sz melléklet

Mellékelt az SZ/308-1/2023-as számú előterjesztéshez

SZ/308-1/2023.

Javaslat a Királyhegyi és Farkashegyi úton út-, járda építésére és közvilágítás biztosítására

SZ/268/1/2023.

Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

SZ/110-21/2022.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

103/2022. (XII.21.)

intézményvezetői megbízásról

102/2022. (XII.21.)

könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásra vonatkozó megállapodásról