2020. július 14. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Tisztelt Vállalkozók!
Tisztelt Szervezők!

2011. március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.

E szerint 2011. június 15-től csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható zenés, táncos rendezvény.

A jogszabály hatálya kiterjed az olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet:

– egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben tartanak, vagy

– szabadtéri rendezvény esetében, amennyiben a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

 

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be, akinek kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel kell rendelkeznie.

Az engedélyezési eljárásban több szakhatóság is részt vesz. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, tartja nyilván és teszi közzé a honlapján. Az ügyintézési határidő 20 nap, de ebbe bizonyos eljárási cselekmények (pl. szakhatósági eljárás, hiánypótlásra adott határidő stb.) nem tartoznak bele.

 

A rendeletet nem kell alkalmazni:

– a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,

– a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,

– a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire,

– családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre és

– a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

A kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban a 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. szám alatt, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról a www.szirmabesenyo.hu – Polgármesteri Hivatal – Tájékoztatók – Letölthető dokumentumok menüpont alatt.

 

Ügyintéző: Batári Benjamin
Elérhetőségek: Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.
1. em 11. iroda
Telefon: +36 (46) 303 449
E-mail: batari@szirmabesenyo.hu

 

 

 

Webgalamb