2021. április 23. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Tisztítsuk meg az Országot!

I. ütem illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.

Projekt címe: „Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.
Projekt azonosító száma: BMÖGF/885-32/2020.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.02.25.
Támogatás intenzitása: 100 %

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemében 1.408.176 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Projekt célja:

A lakókörnyezet közelében az illegális hulladéklerakás megszüntetésével a településrész élhetőbbé válik. A terület mentesítése az elhelyezett hulladéktól, lehetőség adódik, például: mezőgazdasági, sportolási tevékenységre.

A „Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020. elnyert pályázat keretében a 022/11 hrsz-ú (rekultivált hulladéklerakó bejárata) terület tisztítása február végén befejeződött.

A területről több mint 30 tonna hulladékot szállított el a mentesítő cég, mellyel élhetőbbé vált a környezet a rekultivált hulladéklerakó melletti területen.

Ez úton is kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a megtisztított területekre és más közterületre ne helyezzenek el hulladékot, valamint felhívom figyelmüket, hogy Szirmabesenyő nagyközség közigazgatási területén működő Polgárőrség a Rendőrséggel együttműködve kiemelten ellenőrzi a rekultivált hulladéklerakó bejáratát és környékét, elősegítve ezzel az ismételt illegális hulladéklerakások elszaporodását.

Webgalamb