Tartalomjegyzék

A) Tájékoztató

 1. Tervezői nyilatkozat
 2. Előzmények ismertetése
 3. Határozat a tervezési szándékról
 4. Partnerségi szabályzat

B) Településszerkezeti Terv

 1. Hatályos Településszerkezeti Terv
 2. Hatályos Településszerkezeti Terv leírása

C) Alátámasztó munkarészek

 1. Térségi tervekkel való összhang bemutatása
 2. Alátámasztó munkarészek
 3. Tervezett beruházás

D) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

 1. Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelet
 2. Módosított Szabályozási Terv módosítása – rajzszám: SZT-M03
 3. Módosított Szabályozási Terv módosítása – rajzszám: SZT-M04

E) Terviratok

 1. Partnerségi egyeztetés lezárására vonatkozó döntés
 2. Állami főépítész szakmai véleménye