Tartalomjegyzék

A) Tájékoztató

 1. Elõzmények ismertetése
 2. Határozat a tervezési szándékról
 3. Határozat a partnerség elveirõlrõl
 4. Hiteles alaptérkép
 5. Mûholdas fotó a tervezési területrõl – forrás: Google Earth
 6. 95/2016. (V.2.) KR. a kiemelt üggyé nyilvánításról
 7. Környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó határozat

B) Településszerkezeti Terv

 1. Településszerkezeti tervet módosító döntés
 2. Településszerkezeti terv módosítása

C) Alátámasztó munkarészek

 1. Térségi tervekkel való összhang igazolása
 2. Alátámasztó munkarészek

D) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

 1. Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelet
 2. Szabályozási Terv módosítása

E) Tájékoztató anyagok

 1. Környezeti értékelés terviratai
 2. Környezeti értékelésrevonatkozó döntés
 3. Partnerségi egyeztetés jegyzõkönyve
 4. Tárgyalásos eljárás jegyzõkönyve
 5. Szakmai záró vélemény