Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TkR)

 

Kedves Szirmabesenyőiek és Leendő Lakosaink!

Községünk arculatának megőrzése, az eddig kialakult pozitív településkép megtartása, valamint a rehabilitálandó, átalakítandó épületek, utcarészek szakszerű, a közízlést is figyelembe vevő  fejlesztése közös feladatunk és felelősségünk.

Ennek keretében fontos, hogy minden érintett ismerje Szirmabesenyő Településképi Arculati Kézikönyvét és az azon alapuló Településképi Rendeletet.

Az ország minden településéhez kidolgozott településképi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek elkészítését a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet írja le.

A minél szélesebb társadalmi részvétel érdekében 2017. június 14-én a településképi arculati kézikönyv készítését megelőzően, a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából lakossági fórumot tartottunk, melyet követően még további 8 nap állt rendelkezésre az előzetes vélemények beküldésére. Ezt követően 2017. augusztus 25-én a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetének ismertetése, a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából újabb lakossági fórum megtartására került sor.

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete végül 2017. december 6-án fogadta el Szirmabesenyő Településképi Arculati Kézikönyvét és az azon alapuló 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendeletet a településkép védelméről (a továbbiakban: TkR).

 

Településrendezés