2020. július 14. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Tehergépjárművek elhelyezése

Tisztelt Fuvarozó!
Tisztelt Gépjármű Tulajdonos!

Az alábbiakban a 3,5 t össztömeget meghaladó járművek tulajdonjogának bejegyzésével összefüggő elhelyezési kérdéseket mutatjuk be Önnek.

Tájékoztató a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek tulajdonjogának bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek, vontatók, pótkocsik és autóbuszok esetében a jármű első forgalomba helyezéséhez, átíratásához a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása szükséges, mely tartalmazza azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a jármű tárolására. A jegyzői igazolás a közlekedési igazgatási eljárások során bemutatandó okmány, melyet – a 2012. január 1-jén hatályba lépett – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet tartalmaz.

 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészült ki:

  1. § (5)
  2. a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés f) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal által vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
  3. b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és J) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amelyet a külön jogszabály szerint tárolási helyül a közlekedési hatóságnak bejelentett, és a bejelentés megtörténtét a közlekedési hatóság igazolása tanúsítja, feltéve, hogy az a járművek számára tényleges tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

 A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.

 A jegyzői igazolás Hatósági bizonyítvány formájában kerül kiadásra. A kiadási eljárás illetékköteles, melynek illetéke 3.000,- Ft, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényrendelkezése értelmében. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeg formájában kell leróni. A kitöltött és leadott kérelmeket a jegyző a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül bírálja el és adja ki az igazolást.

A jegyzői döntés bemutatására az okmányiroda, írásban, hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, valamint ezzel egy időben a szakrendszerben felfüggeszti a közlekedési igazgatási eljárást. A hiánypótlásig a közlekedési igazgatási eljárás nem folytatható le.

Amennyiben a jegyzői igazolás értelmében a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyeztetni kívánt települési cím nem alkalmas a megjelölt jármű tárolására, az okmányiroda határozattal megtagadja a járművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárást.

A kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban a 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. szám alatt, illetve letölthető az alábbi linken:

 

Ügyintéző: Batári Benjamin
Elérhetőségek: Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.
1. em 11. iroda
Telefon: +36 (46) 303 449
E-mail: batari@szirmabesenyo.hu

 

Webgalamb