2020. augusztus 14. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Tájékoztató az elektronikus ügyintézés kötelező igénybevételéről

Tisztelt adózók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-ának értelmében 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés igénybevétele kötelező az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek és az ügyfelek jogi képviselőinek.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályait a 451/2016. (XII.19.) számú kormányrendelet tartalmazza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont] a cégkapuján keresztül.

Ezek alapján a 2018. évre vonatkozó adózási dokumentumaikat (egyenlegértesítők, határozatok) már csak elektronikus úton kézbesítjük a gazdálkodó szervezeteknek, valamint az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Kérjük Önöket, hogy a kötelező elektronikus ügyintézés igénybevételéhez szükséges ügyfélkapu/cégkapu regisztrációról minél előbb gondoskodjanak, valamint kérjük, hogy az elektronikusan érkező dokumentumaikat rendszeresen ellenőrizzék, és időben gondoskodjanak a dokumentumok megfelelő átvételéről. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert több érintett adózó esetében is előfordult, hogy az ügyfélkapun/cégkapun keresztül általunk küldött dokumentumokat nem vették át, így az kézbesítetlen maradt! Amennyiben időközben cégkaput létesítettek, kérjük erről haladéktalanul tájékoztassanak bennünket és a megnyitott cégkapu hivatalos KRID azonosítóját közölni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy az Eüsztv. 14. § (8) bekezdése alapján „ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet cégkapuval, vagy – az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó esetén – ügyfélkapu tárhellyel nem rendelkezik, akkor ezt a tényt köteles a cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóságnak bejelenteni.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető:

Sipos Krisztina 46/303-221

Köszönjük együttműködésüket!

Szirmabesenyő, 2018. 10. 10.

Szakos Judit Jegyző megbízásából

Rónai István

   aljegyző

Webgalamb