2021. március 07. vasárnap
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Tájékoztatás óvodai ügyeletről

Szirmabesenyő Nagyközség Polgármestere az alábbi döntést hozza:

A mai naptól, azaz 2020. március 16. napjától a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménye az óvodás, illetve bölcsődés gyermekeket csak abban az esetben fogadja amennyiben otthoni felügyeletük nem megoldható, szülői igények esetén. Az igényeket kérjük az intézményvezetőnek a mai napon jelezzék az alábbi elérhetőségeken:

Rácz Csilla +36 30 939 8867; +36 46 527 233
Sebestyén Lászlóné: +36 20 562 9664; +36 46 307 707

Webgalamb