2021. április 23. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda intézményben az óvodai beiratkozás időpontját:

  • 2021. április 26-án   08:00 – 16:00
  • 2021. április 27-én   08:00 – 16:00
  • 2021. április 28-án   08.00 – 18:00
  • 2021. április 29-én   08:00 – 16:00 óra közötti időpontra tűzöm ki.

A beiratkozás személyes megjelenéssel az intézményben és online módon is lehetséges.

KÖZLEMÉNY

Határozat letöltése

Webgalamb