2021. február 26. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Szociális Munka Napja alkalmából köszöntöttük a szociális területen dolgozókat

A Szociális Munka Napja alkalmából Bodnár Krisztián Polgármester Úr köszöntötte a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha munkatársait.

Köszöntőjében elmondta, hogy mindennapjaink nehezítése ellenére is álljuk a sarat és a próbatételeket, amelyeket a pandémia hoz számunkra. Hivatásunk a segítés, nemcsak választott szakmánk. Idén nincs lehetőség a közös ünneplésre, így szakmai egységenként valósult meg a rövid értékelés. Két kolléganő részesült elismerésben, Szarkáné Pásztor Anita családsegítő és Péter Lászlóné élelmezésvezető, akik saját területükön áldozatkész munkát végeznek. Köszönjük nekik az energiát, kitartást a kihívásoknak való megfelelést, hiszen most van csak nagy szükség tevékenységeikre. Kívánjuk, hogy teli szívből végzett munka jellemezze továbbra is a szolgáltatásaink minden momentumát, azaz a családsegítést, gondozást és étkeztetést. Köszönjük a jókívánságokat Polgármester Úrnak, hogy ebben a mindenki számára nehéz időszakban sem felejtette el elismerni a településünkön végzett szociális munkát. Ez mindig előre visz és erre nagy szükség van ebben a nehéz időszakban.

Minden munkatársunk nevében ígérjük, hogy kellő lendülettel folytatjuk ezután is tevékenységünket.

Fedorné Karmanóczki Zita | intézményvezető

Webgalamb