2020. május 25. hétfő
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Szirmabesenyő 80 évvel ezelőtt kapta mai nevét

Bensőséges névnapi ünnepség, koszorúzással

Szirmabesenyő – akkori vezető testülete jóvoltából – éppen 80 éve, 1939 októberében nyerte el ma is használatos nevét. Egy hónappal a 2. világháború kitörése után, amikor nálunk még béke volt. Ennek a meghatározó eseménynek a tiszteletére a 70. évfordulón a Fedor Vince polgármester által vezetett önkormányzat emlékművet állított. A polgármesteri hivatal mellett Béres János alkotása egy nagy kőtömbön látható bronz domborművel emlékeztet a névadás dátumára.

Most, a 80. évfordulón megtartott október 11-ei délelőtti bensőséges kis ünnepségen dr. Lénárt Béla tanár úr, Szirmabesenyő díszpolgára, aki a 10 évvel ezelőtti avatáskor is méltatta a számunkra történelmi eseményt, elevenítette fel a múltat, szólt az egykori döntés körülményeiről, annak fontosságáról, a név összetartozást kifejező és meghatározó erejéről.

Településünk lakossága nevében Huszti Gábor polgármester és a szónok, dr. Lénárt Béla koszorúzták meg az emlékművet.

Tudósítás, fotó: Némethi Lajos

Webgalamb