2021. március 07. vasárnap
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Pályázati lehetőség óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Déryné út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátása. Óvodás korú gyermekek oktatása, nevelése, gondozása, egyéni és csoportos fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
 •       óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

 •       Szakmai elhivatottság, gyermekszeretet, kollégákkal való együttműködési képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Önéletrajz
 •       Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       Erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 8. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Csilla nyújt, a +36309398867 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 246/2020 , valamint a            munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •       Elektronikus úton Rácz Csilla részére a napsugarovoda@szirmabesenyo.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Rácz Csilla, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Webgalamb