2021. március 07. vasárnap
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Óvodapedagógus állás lehetőség

 

 

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda És Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátása. Óvodás korú gyermekek oktatása, nevelése, gondozása, egyéni és csoportos fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
  •       Óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •       Gyermekszeretet, megbízhatóság, szakmai elhívatottság, csapatmunkára való készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Önéletrajz, végzettséget igazoló dokuentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Csilla nyújt, a 06309398867 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton: a napsugarovoda@szirmabesenyo.hu e-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Rácz Csilla, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Webgalamb