2021. március 09. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Óvodai beiratkozás

                    Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                     3711 Szirmabesenyő Déryné u. 24. OM azonosító 202821

                 Telefon +36 46 527 233

 

KÖZLEMÉNY

 2020/2021. Nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás

 

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, kérem a tisztelt szülőket, hogy beiratkozási szándékukat

2020. április 14-ig

óvodánk e-mail címére megküldeni szíveskedjenek

napsugarovoda@szirmabesenyo.hu

 

Az e-mailnek tartalmaznia kell:

  • gyermek neve
  • születési helye, ideje
  • TAJ száma
  • anyja neve
  • lakcíme
  • szülő elérhetősége (e-mail, telefonszám)

 

Kérem, hogy azok a szülők is e-mailben jelezzék, akik nem intézményünkbe, hanem egy körzeten kívüli más intézménybe szeretnék beíratni gyermeküket.

 

 

                       Köszönettel:                  Rácz Csilla

                                                           intézményvezető

 

Szirmabesenyő, 2020. március 31.

Webgalamb