Szervezete és Tisztségviselői
Bizottság
Képviselő-testületi ülések
Bizottsági ülések
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Rendeletek

 

Tisztségviselők

Polgármester

Bodnár Krisztián

Alpolgármester(ek)

Juhászné Molnár Mária

Képviselő-testület

A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő

Bodnár Krisztián polgármester

Tel.: +36 46 527 205

Mobil: +36 30 294 24 88

E-mail: polgarmester@szirmabesenyo.hu

  Juhászné Molnár Mária alpolgármester

Mobil: +36 30 294 2502

E-mail: alpolgarmester@szirmabesenyo.hu

  Dr. Hazadi István képviselő

Mobil: +36 30 845 5838

E-mail: dr.hazadi.istvan@szirmabesenyo.hu

  Kertészné Dr. Kocsis Krisztina képviselő

Mobil: +36 30 311-6554

E-mail: dr.kocsis.krisztina@szirmabesenyo.hu

  Petróné Szénégető Orsolya képviselő, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

Mobil: +36 30 352 6498

E-mail: szenegeto.orsolya@szirmabesenyo.hu

 

  Verhóczki Péter képviselő, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság tagja

Mobil: +36 30 846 1014

E-mail: verhoczki.peter@szirmabesenyo.hu

  Balogh István képviselő, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság tagja

Mobil: +36 30 353 6967

E-mail: balogh.istvan@szirmabesenyo.hu

Bizottság:

A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozott létre. A bizottság véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztést, amelyre vonatkozóan

  1. módosító javaslatot tehet,
  2. nem kellő előkészítettségre hivatkozva javasolhatja a kiegészítést,
  3. javasolhatja, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről.

A bizottságnak a döntést indokolnia kell.

Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság

Elnöke: Petróné Szénégető Orsolya
Tagjai: Verhóczki Péter
Balogh István
Külső tagjai: Batta Zsolt
Kollár Tiborné

 

A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 3 fő képviselő-testületi és 2 fő nem képviselő-testületi tagból áll.

A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság feladatai:

 1. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a pénzügyi feladatok és a gazdálkodás végrehajtását, a számviteli szabályok betartását és azt, hogy azok a Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak megfelelően történnek-e;
 2. Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon hasznosítását, gyarapítása érdekében tett intézkedéseket;
 3. Javaslatot tehet az önkormányzat saját bevételének növelésére, kiadásainak csökkentésére;
 4. Munkájáról rendszeresen beszámol a Képviselő-testületnek;
 5. Javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására;
 6. Az éves költségvetés benyújtásával egyidejűleg javaslatot tesz az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjára;
 7. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására;
 8. Ellátja az összeférhetetlenséggel – méltatlansággal kapcsolatos feladatokat;
 9. Ellátja a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyilvántartását, ellenőrzését.

Véleményezi:

 1. Az önkormányzat költségvetését, évközi módosítását, a nem tervezett jelentősebb gazdasági kérdéseket, a gazdálkodásról szóló beszámolókat;
 2. A képviselő-testület munkatervében meghatározott pénzügyi – gazdasági előterjesztéseket;
 3. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket;
 4. A helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó előterjesztéseket;
 5. Az önkormányzat pénzügyeire vonatkozó előterjesztéseket;
 6. A költségvetésben nem szereplő pénzügyi kihatású előterjesztéseket és a pályázati anyagokat;
 7. A gazdasági és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatait, az ellenőrzési szempontokat;
 8. A polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket;
 9. Az önkormányzathoz benyújtott támogatási igényeket;
 10. A bizottságoktól érkező, pénzügyi kihatású javaslatokat.