2020. július 14. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Méltányossági nyugdíjemelés és egyszeri nyugdíjsegély

Lakossági tájékoztatás

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az arra jogosult kérelmező kivételes nyugellátás-emelésben és egyszeri segélyben részesülhet az érintett személy illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelmére. A kérelemben meg kell jelölni a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás).

Egyszeri segély engedélyezhető az (öregségi) nyugellátásban részesülő személy részére évente egy alkalommal, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti, és havi jövedelme nem haladja meg

a 75.000.- Ft-ot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

a 85.000.- Ft-ot, ha egyedül él.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000.- Ft-ot.

A fenti összegek esetében a hadigondozotti ellátás(ok) összegét is figyelembe kell venni.

Nem engedélyezhető kivétele nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá nők kedvezményes nyugdíjában részesül.

Nem részesülhet egyszeri segélyben illetve kivételes nyugellátás-emelésben az aki előzetes letartóztatásban van, javító intézetben van elhelyezve, szabadságvesztés büntetését tölti, illetve tartós bentlakásos intézményben él vagy otthont nyújtó ellátásban részesül.

Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványon a szükséges igazolások csatolásával a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak valamennyi kormányablakában (23 helyszínen) előterjeszthető.

A kérelemhez csatolni szükséges:

  • a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül betegséget igazoló kórházi, szakorvosi igazolást
  • a havi rezsiköltségről szóló igazolást
  • a havi gyógyszerköltség igazolást
  • az egyéb igazolásokat, melyekre a kérelem indoklási részében hivatkozik.

 

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

Méltányossági nyugdíjemelés (181 letöltés)

 

Egyszeri nyugdíjsegély (137 letöltés)

 

 

Webgalamb