2021. április 23. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Méhzárlat

H I R D E T M É N Y     

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a 2020. október 20-án kelt BO-08I/ÁÉ/2105-6/2020. számú határozatával Szirmabesenyő Nagyközség teljes közigazgatási területére a

mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt azonnali hatállyal községi zárlatot rendelt el.

A zárlat ideje alatt:

  • a község közigazgatási területéről méhcsaládokat, méhészeti felszereléseket kiszállítani csak a járási főállatorvos írásos engedélyével szabad, oda fogékony méhcsaládokat beszállítani tilos,
  • a községi zárlat ideje alatt a községben lévő méhészeteket megfigyelési zárlat alatt kell tartani,
  • a község méhészeteiben a méhegészségügyi felelős vagy a hatósági állatorvos köteles ellenőrző vizsgálatot tartani.

 

Polgármesteri Hivatal

 

Webgalamb