Napirendi pont száma Napirendi pont címe Letöltés
1. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megemelésére irányuló pályázat benyújtására Megtekintem »
2. Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára Megtekintem »
3. Javaslat a külterületi útfelújításra irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntésre Megtekintem »
4. Javaslat a 2019. évi költségvetés előzetes megtárgyalására Megtekintem »
5. Javaslat a Szirmabesenyő, Sportterület vonalas infrastruktúra kialakítása, engedélyezési és kivitelezési terv készítésére vonatkozó szerződés megkötésére Megtekintem »
6. Javaslat a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztására Megtekintem »