Napirendi pont száma Napirendi pont címe Letöltés
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről Megtekintem »
2. Költségvetési rendelet módosítása Megtekintem »
3. Tájékoztatás a 2019. évi költségvetés I. féléves helyzetéről Megtekintem »
4/a Tájékoztató a Településfejlesztési Bizottság ciklusban végzett munkájáról Megtekintem »
4/b Tájékoztató a Humánterületi Bizottság ciklusban végzett munkájáról Megtekintem »
4/c Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság ciklusban végzett munkájáról Megtekintem »
5. Tájékoztatás Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata által elnyert és benyújtott, de még el nem bírált pályázatairól Megtekintem »
6. Javaslat a Szirmabesenyői Sportkör támogatására Megtekintem »
7. Javaslat a Farkashegyi út déli szakasza kialakítására, földrészletek zártkerti fekvésből külterületi fekvésbe történő átsorolására és telekösszevonásra Megtekintem »
8. Beszámoló a 2019. évi napközis gyermektáborokról Megtekintem »
9. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati fordulójához Megtekintem »