Napirendi pont száma Napirendi pont címe Letöltés
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről Megtekintem »
2. Tájékoztató az iskola oktató-nevelő munkájáról Megtekintem »
3. Beszámoló az óvoda-bölcsőde nevelő munkájáról Megtekintem »
4. Beszámoló az egészségügyi szolgáltatások 2018. évi feladatellátásáról Megtekintem »
5. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosítására Megtekintem »
5/A Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Megtekintem »
6. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtására Megtekintem »
7. Tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet megalkotásához Megtekintem »
8 A közterület-használatról és a használati díjakról szóló 24/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Megtekintem »
9. Javaslat önkormányzati elismerések adományozására Megtekintem »
11. Javaslat Szinyei Merse Pál Szirmabesenyőben felállítandó szobrának önkormányzati támogatására Megtekintem »