Napirendi pont száma Napirendi pont címe Letöltés
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről Megtekintem »
2. A közrend - közbiztonság helyzete a településen Megtekintem »
3. Jelentés Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről Megtekintem »
4. A 2018. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalására Megtekintem »
5. Önkormányzati intézményi térítési díj megállapításáról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Megtekintem »
6. A Szirmabesenyő Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének elfogadása Megtekintem »
7. Tájékoztatás a környezet állapotáról Megtekintem »
8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről Megtekintem »
9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. számú javaslattételével kapcsolatos döntés meghozatalára Megtekintem »
10. Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkornányzati rendelet módosításáról Megtekintem »
11. Javaslat a Szirmabesenyő 0129/43, 0129/94 és 0129/113 hrsz-ú ingatlanok adásvételére és a Szirmabesenyő 0133/9 hrsz-ú ingatlanon történő kerékpárút, valamint a 019/43 hrsz-ú ingatlanon járda kivitelezésére vonatkozó szerződés elfogadására Megtekintem »