Napirendi pont száma Napirendi pont címe Letöltés
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről Megtekintem »
2 - 3. Beszámoló a Segítő Szolgálat és Konyha szakmai tevékenységéről Megtekintem »
4. Beszámoló az ÉRV Zrt. 2018. évi tevékenységéről Megtekintem »
5. Javaslat a Szociális ellátások helyi helyi szabályairól szóló rendelet módosítására Megtekintem »
6. Javaslat Szirmabesenyő 0216. hrsz-ú ingatlan megvásárlására Megtekintem »