Napirendi pont száma Napirendi pont címe Letöltés
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről Megtekintem »
2. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről Megtekintem »
2/A. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Megtekintem »
3. A Szirmabesenyő Napsugár Óvodai beiratkozás időpontjának elfogadására Megtekintem »
3/A. A Szirmabesenyő Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának elfogadására Megtekintem »
3/B. Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről Megtekintem »
4. Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására Megtekintem »
5. A 2019. évi igazgatási szünetről Megtekintem »
6. A bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalására a szociális normatíva terhére Megtekintem »
7. A Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére Megtekintem »