2019. december 07. szombat
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Kutak – Aktuális tájékoztató

AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI
HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL
2018. NOVEMBER

A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz több települési önkormányzat jegyzőjétől is
megkeresés érkezett a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását illetően,
valamint az előírások is változtak, ezért a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok közötti
eligazodás megkönnyítése és szakmai segítségnyújtás érdekében egy aktualizált tájékoztató
anyagot állítunk össze.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók. Az
Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány
két intézkedést is tett:
– azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az
Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező
bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;
– ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan
átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást
tartalmaz


Reméljük, hogy e tájékoztatónkkal hasznos segítséget tudunk nyújtani Önnek a kutak
engedélyezése során.

Kút 2018.11.20 (149 letöltés)

Webgalamb