2021. április 23. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Közlemény általános iskolai beiratkozásról

TK/048/02160-3/2021.
KÖZLEMÉNY
2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott EMMI határozat szerint a 2021/2022. tanévre szóló általános iskolai beiratkozás időpontja – a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §-ának megfelelően – 2021. április 15-16.

A tanulói jogviszony a jelentkezés alapján felvétel útján keletkezik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A döntést követően a szülő/törvényes képviselő 15 napon belül jogorvoslattal élhet.
Az óvoda és az általános iskola a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

A miniszteri határozat (mely elérhető közvetlenül az Oktatási Hivatal honlapján is: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/Covid19/EMMI tanugyi_dontesek) értelmében a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre törtnő beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év, illetve a tanév megkezdésekor benyújtani.
Miskolc, 2021. március 16.

Dokumentum letöltése

Webgalamb