2020. január 29. szerda
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Közlemény

Értesítem az érintetteket, hogy a Cordys Capital Kft. a 0129/114 hrsz-ú beruházási területén (Királyhegyi út mellett) logisztikai csarnok építését tervezi.

A létesítmény előzetes vizsgálati eljárásának megindításáról a Környezetvédelmi Hatóság a csatolt KÖZLEMÉNY-t adta ki. A tervdokumentáció az engedélyező hatóságnál, illetve a közleményben feltüntetett weblapon tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni írásban (posta, fax, e-mail).

  1. Szakos Judit jegyző

Tisztelettel:

Batári Benjamin műszaki főmunkatárs

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.

Tel.: 46/303-449, 46/307-271, 70/619-8029

 

SZ,3231 1,2018 KTF Közlemény

Webgalamb