2020. július 14. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Kokárdák tavaszi fényben

Március 15-ei ünnepség Szirmabesenyőben

Március 14-én immár harmadik alkalommal az iskolában köszöntötték kicsik és nagyok a szívünkhöz legközelebb álló nemzeti ünnepünket. Huszti Gábor polgármester beszédében párhuzamot vont az egykori események és mai cselekedeteink között.

A szónok szerint, amikor az okos és bátor, szabadságra vágyó fiatalok 1848. március 15-én egy jobb élet- és világ reményében az utcára vonultak, a mámorosan boldog pillanataikban nem gondoltak saját dicsőséges utóéletükre. Egyszerűen csak tették a dolgukat, amit akkor és ott, a párizsi, bécsi események és a pozsonyi országgyűlés hangulatának hatása alatt szívük és eszük szerint tenniük kellett.

A magyarság ekkor is – mint majd ezer éve –a nyugati modellre vetette szemét, mintát a polgári berendezkedésű államok szolgáltattak. Ebben a törekvésben a dilemmát szinte mindig a magyarság keleti eredete és nyugati hivatása jelentette és mintha mind a mai napig jelentené – folytatta a gondolatsort a polgármester.

Hangsúlyozta: ezen az ünnepen és a húsvéti készülődés jegyében, az ember saját szerepével is számot vet, önvizsgálatot végez: mit, mikor, hogyan tett, hogyan állt helyt a maga posztján. Méltó tud-e lenni a történelmi hősi időszakok és személyek megidézésére, legfőképpen pedig a közösség bizalmára? Cselekedeteink eredményi túlélnek bennünket. Mai munkánkat utódaink sokféleképpen ítélhetik meg. Az igaz nagy mérce: kellő szakmai tudással, ambícióval, szorgalommal és elszántsággal éltünk-e kínálkozó lehetőségekkel.

A polgármester úgy vélte: a község vezetése tervek mentén, felelősséggel végzi a munkáját a lakosság javára. Nem csupán programokkal, ígéretekkel, de szemmel látható és kézzel fogható eredményekkel is. Felújított úton járunk, korszerű egészségügyi centrumban gyógyulhatunk, megújult konyhában készül az étel és az iskola is szépül, nemcsak az épület, de a tanulók is új módszerekkel pallérozódnak. Minden települési rendezvényünk az egyént és a közösséget szeretné építeni. Önkormányzati eseményeinken a szórakozás mellett – bár sokan talán észre sem veszik – szép magyar hagyományainkat is őrizzük és ápoljuk, mert a legerősebb népek életében a hagyomány hatalmas összetartó, hegyeket megmozgató erő.

Az ünnepség második részében hagyományosan a hatodik osztályosok műsora idézte meg a 171 évvel ezelőtti forradalmi események hangulatát, majd a jelenlévők a Petőfi Sándor Művelődési Házhoz vonultak és megkoszorúzták a költő emléktábláját.

Tudósítás: Némethi Lajos

Fotók: Bak Ágnes (Globo TV)

 

 

Webgalamb