2020. augusztus 14. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Képviselő-testületünk alakuló ülése

Polgármesteri és képviselői eskü ünnepélyes keretek között

A 2019. október 13-ai választások utáni  –  a régi és új polgármester közötti  –  feladat-átadásátvételt  követően  október 25-én megalakult Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. A helyi választási bizottság elnöke, Borka Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket a választás jogerős eredményéről. Eszerint nagyközségünk új polgármestere Bodnár Krisztián lett, képviselői mandátumot pedig Juhászné Molnár Mária, dr. Hazadi István, Kertészné dr. Kocsis Krisztina, Balogh István, Petróné Szénégető Orsolya és Verhóczki Péter szerzett. A választáson valamennyien független jelöltként indultak; a korábbi testület tagjai közül Bodnár Krisztián és Juhászné Molnár Mária kaptak újra bizalmat.

Az eskütétel után elfogadták az ülés napirendjét, melynek keretében módosították a testület szervezeti és működési szabályzatát. Személyi kérdésekben is döntöttek, így alpolgármesterré választották Juhászné Molnár Máriát. Létrehozták a pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottságot, melynek elnöke Petróné Szénégető Orsolya lett. Tagjai: Balogh István és Verhóczki Péter képviselők, nem képviselő tagok pedig Kollár Tiborné és Batta Zsolt.

Tudósítás: Némethi Lajos
Fotók: Zákány Zita

 

 

 

Webgalamb