Napsugár Óvoda

Pöttömke Bölcsőde

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Egészségügyi Központ

 

Napsugár Óvoda

Intézményvezető: Rácz Csilla
Intézményvezető helyettes: Dojcsákné Majoros Ildikó
Címe: 3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.
Tel.: +36 (46) 527 233
E-mail: ovoda@szirmabesenyo.hu
OM azonosító: 202821
Fenntartó: Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Nyitva tartás hétfő-péntekig 600 – 1800 -ig
szombat, vasárnap: zárva

Szirmabesenyő központjában, csendes, barátságos és egészséges környezetben található az 1984-ben létesített Napsugár Napköziotthonos Óvoda. Nevében központi csillagunkat, a Napot idézi, amellyel melegséget és összetartó erőt jelképez.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat, az elmúlt 33 év alatt folyamatosan gondoskodott a 150 férőhelyes intézmény megfelelő színvonalon történő működtetéséről. Mindezek segítették, hogy gyermekeink ma gyönyörű zöldövezetben, játékokban gazdag udvaron, sokféle tevékenység közül választhatnak. Az esztétikusan berendezett csoportszobák élmények, közös játékok színterei. Az óvoda mellett található a futball pálya, illetve egy műfüves focipálya, amelyet óvodásaink is napi szinten használhatnak. A szomszédos kastély kertjében füvészkert és konyhakert teszi teljessé az óvodapedagógiai lehetőségeket. Az általános iskola egy rövid sétával elérhető, így a sulikóstolgatás szinte mindennapos.

 • 2009 nyarán energiatakarékossági felújításra került sor, amikor is a korábbi lapostető magastetős kialakítást kapott, valamint a külső nyílászárókat cseréltük.
 • 2014-ben felújítottuk a vízvezetékeket, a fürdőszobákat, három csoportszobában bútor és laminált-padló cserére került sor.
 • 2015-ben szülői kezdeményezésre, de önkormányzati finanszírozásban valamennyi csoportszoba Zepter légtisztítót kapott, illetve egy csapra víztisztító berendezést szereltünk.
 • 2016 év végén megtörtént az óvoda külső szigetelése, klinker téglás díszburkolata és a belső nyílászárók cseréje.

Több évtizede együtt tevékenykedő nevelőközösségünk tagjai együttműködésen alapuló nevelést valósítanak meg. A dajka nénik gondoskodása segíti a beszoktatást, az óvónénik tudatos pedagógiai munkáját. Mind a négy csoportunkban a családok különböző korú összetételéhez hasonlóan vegyes életkorúak a gyerekek.

Sokrétű nevelési feladataink között hangsúlyosan szerepel az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel megalapozása, melyet megerősítettünk az Önkormányzat által finanszírozott és a szülők utazási költség támogatásával a 2016 őszén bevezetésre került rendszeres úszásoktatással. A gyermekcsoportokban azonos pedagógiai elvek alapján szerveződik – elsősorban személyes megtapasztalás útján – a nevelés, fejlesztés. A tevékenységeken belül is sok játékkal, egyéni bánásmóddal, minden gyermek lehetőségeit feszegetve teremtjük meg a magasabb fejlődési szint elérését, képességeiknek kibontakoztatását.

A személyes találkozásig az alábbi galérián keresztül ismerkedjen meg intézményünkkel.

Óvodánk dolgozói:

Intézményvezető:

 • Rácz Csilla

Intézményvezető helyettes:

 • Csontos Gáborné

 

Óvodapedagógusok:

 • Budayné Juhász Nikoletta
 • Csontos Gyuláné
 • Kőhegyi Erika
 • Monoki Virág
 • Pásztorné Lukács Anita
 • Surányi Zsófia
 • Szakosné Laczkó Ildikó

 

Dajkák:

 • Icsó Gyuláné (Zsóka néni)
 • Kocsik Andrásné (Kati néni)
 • Tornyiné Juhos Judit
 • Szatmári Anita

 

Pedagógiai asszisztens:

 • Gergesné L. Andrea

 

Programok a gyerekekkel, szülőkkel

 • Szülői értekezlet, szülőcsoportos megbeszélés
 • Sportnap
 • Egészségnap
 • Gyereknap
 • Mikulás ünnepség
 • Évzáró, ballagás
 • Karácsonyi készülődés
 • Úszás
 • Víz világnapja
 • Erdei ovi
 • Farsang
 • Kirándulások
 • Húsvéti készülődés
 • Kulturális rendezvények (bábszínház, zenés műsorok)
 • Föld napja
 • Nyílt hét
 • Anyák napja
 • A község rendezvényein való aktív részvétel
 • Madarak és fák napja

Pöttömke Bölcsőde

Intézményvezető: Rácz Csilla
Szakmai vezető: Sebestyén Lászlóné
Címe: 3711 Szirmabesenyő, Vörösmarty utca 12-14
Tel.: +36 (46) 307 707
E-mail: bolcsode@szirmabesenyo.hu
Fenntartó: Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Nyitva tartás hétfő-péntekig 600 – 1730 -ig
szombat, vasárnap: zárva

Bölcsődénk a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde tagintézménye, mely a Pöttömke Bölcsőde nevet viseli.

Az ezredforduló után egyre nagyobb igény jelentkezett a helyi családok, a kisgyermekes szülők részéről, hogy községünkben is nyíljon bölcsőde. A pár éve bezárt óvoda épületére esett a választás. A felújításra községünk akár önerőből is hozzá kezdett volna, de az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében elnyert 89 636 612 Ft pályázati összegből sokkal szebb és komfortosabb épületet sikerült megvalósítani. Egy korszerű, az Uniós előírásoknak megfelelő intézményt tudtak átadni 2011 februárjában. Korszerűsítettük a fűtési, víz és világítási rendszert is.

Bölcsődénk csendes, minden irányból jól megközelíthető zöldövezeti környezetben helyezkedik el.  A hatalmas udvarunkon fák, bokrok, naposabb, árnyékosabb részek, nagy terasz, csúszdák, fa vonatok, házikók, hinta és fedett homokozó található.

Intézményünk, egy gondozási egységgel működik, amiben két csoportszoba van.

A Nyuszi és a Méhecske csoport. A két csoportszobához külön-külön átadó, fürdőszoba tartozik, amely megfelel a legújabb módszertani elvárásoknak.

A két szoba összenyitható egy üvegezett ajtóval, ami az átláthatóság és a rendezvények szempontjából is fontos. A csoportszobák berendezési tárgyai, bútorai a gyerekek életkori sajátosságainak, igényeiknek megfelelőek. A játékok a modern kor követelményeinek megfelelőek, formájukkal, színükkel felkeltik a gyerekek érdeklődését. Igyekszünk lehetőleg minőségi játékokkal bővíteni a meglévő játékeszközöket. Különböző kis sarkakat alakítottunk ki, pl.: puha sarok, babaszoba, szerelősarok.

Figyelünk az évszakoknak, ünnepeknek megfelelő díszítésre, dekorációra, amiből a legtöbb a dolgozók keze nyomát viseli.

A kisgyermekek étkezését intézményünk főzőkonyhája látja el. A bölcsődében csak tálalókonyha kialakítására került sor.

Bölcsődénk szakmai programja összhangban van a „Bölcsődei nevelés – gondozás alapprogramjával” az alapprogramban meghatározott elvekkel, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a gyermeki jogokat rögzítő törvényekkel, a működés jogszabályaival.

Intézményünkben négy szakképzett gondozónő és egy bölcsődei dajka dolgozik. Kollégáink fontosnak érzik a folyamatos szakmai továbbképzést. A jó viszony ápolására közös kirándulásokat, más intézmények látogatását is szervezik.

 

Bölcsődénk dolgozói:

Szakmai vezető:         Sebestyén Lászlóné (Heni néni)

Gondozónők:              Mihalikné Koós Márta

Tóth Edit

Mérten Csilla

Bölcsődei dajka:         Kocsisné Kovács Gabriella

Programok a gyerekekkel, szülőkkel

 • Egészségnap
 • Szülői értekezlet, szülőcsoportos megbeszélés
 • Mikulás ünnepség
 • Farsang
 • Húsvéti játszóház
 • Gyereknap

 

 

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető: Győrfi Lászlóné (Katalin) igazgató
Helyettes intézményvezető:  Nagy Valéria igazgatóhelyettes

OM azonosító: 029142
KLIK azonosító: 048058
Címe: 3711 Szirmabesenyő, Állomás út 1. sz.
Tel.: +36 (46) 527-207
Fax: + 36 (46) 527-208
E-mail: iskolaig@szirmabesenyo.hu
web: www.szinyeisuli.hu

A szirmabesenyői iskola első írásos emléke 1746-ból származik, a canonica visitatio-ban ekkor találkozunk először a tanító és az iskola említésével. Egészen az 1870-es évekig a tanítás szlovák nyelven folyt, mivel Szirmabesenyő tót település volt. A magyar nyelvű oktatás 1875-ben indult meg. Az első és második világháború között gróf Klebelsberg Kúnó vallási és közoktatásügyi miniszter irányításával 1926-27-ben a mi két tanerős állami iskolánk is egy újabb teremmel és egy újabb tanári állással bővült. A háború után, 1949-ben a Szirmay kastélyban folyt tovább az oktatás, egészen 1975-ig. Ekkorra a kastély állapota erősen leromlott, életveszélyessé vált. A község új iskolát épített. Eredetileg nem a jelenlegi helyén, hanem az Iskola utcában volt kijelölve neki terület, végül a ma műemlék Szirmay kastély telkén kezdték el felépíteni. Az új hat tantermes épület 1971-ben kezdte meg működését, majd 1986-ig több ütemben, többek között tornateremmel bővült az épületegyüttes, így érve el mai formáját.

Iskolánk életében a legújabb kori történelem során két nagy mérföldkövet kell megemlítenünk. Egyrészt 1997-et, amikor az intézmény képzési kínálata művészeti képzésekkel bővült és az iskola felvette Szinyei Merse Pál festőművész nevét. Jelenleg az egyetlen általános iskola az országban, amely a magyar plain air festészet megteremtőjének a nevét viseli.

Másrészt 2017-et, amikor január 1-től a törvény értelmében nem csak a korábban átvett szakmai munkát, de az épület működtetését, üzemeltetését is államosították, azt át kellett adnunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (KLIK). Ez az év szerencsére nem elsősorban erről lesz nevezetes, hanem arról, hogy az iskolánk megélte a 20 éves Szinyei évfordulót, melyet az egy hónapon át tartó Szinyei majális ünnepségsorozattal ünnepelt meg a község és az intézmény. Ennek megkoronázásaként az energetikai felújítását célzó pályázatunkról is pozitív hírt kaptunk, a 2017/18-as tanévben sor fog kerülni az intézmény felújítására.

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata továbbra is a magáénak tekinti az iskolát, büszke az elért tanulmányi, szakmai, sport és művészeti sikerekre. Elkötelezett az intézmény fejlesztésében, napi szinten együttműködik az intézmény vezetésével.

A nevelőtestület és az iskola minden dolgozója gyermekközpontú, munkáját szakmailag és emberileg a legmagasabb színvonalon látja el. Az intézmény fontosnak tartja a tanulókkal való egyéni bánásmódot, nagy gondot fordít a tehetséggondozásra és képességfejlesztésre, melyben fejlesztő pedagógus és logopédus is segíti a munkát.

Iskolánk 2012-től az „örökös ökoiskola” 2017-től a „tehetségpont” címeket is jogosult viselni.

2016-tól a KLIK, Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a Balogh Liget Lovas Klub hármas együttműködésének eredményeként a szirmabesenyői gyerekek 1-8 osztályig lovagolni tanulnak a helyi fedeles lovardában.

A 2017/2018-as tanévtől a művészeti képzés festészet, grafika tanszakkal bővül.

A művészeti iskolában a következő tanszakokból választhatnak:

 • Zeneművészeti ág: furulya, trombita, harsona, hegedű, zongora, szintetizátor-keyboard

A hangszerek oktatása délutánonként egyénileg történik heti 2×30 perces órában. A zenés tanulók számára kötelező tárgy a szolfézs, ami a zenei írást, olvasást, hallás- és ritmusfejlesztést segíti elő. Ennek oktatása csoportosan történik, heti 1x 90 perces órában.

Szükséges felszerelés: kotta, az otthoni gyakorláshoz pedig a választott hangszer.

 • Táncművészeti ág. modern tánc                  

Oktatása csoportosan történik az erre kialakított tükrös teremben  heti 2×90 percben.

 • Színművészeti ág: drámajáték tanszak                            
 • Képzőművészeti ág: festészet tanszak                                                                                                                                                

Oktatása csoportosan történik heti 2×90 percben.

Növendékek számára nagyon sok fellépési, bemutatkozási lehetőség van. A nevelőink szívesen viszik a diákokat a különböző versenyekre, regionális művészeti találkozókra. Az iskola aktívan részt vesz a község kulturális életében is. A tanév végén a zenei tagozat hangversenyt ad, a tánc- és drámatagozat bemutatót tart a szülők és érdeklődők számára. A tanulók az elvégzett évfolyamokról bizonyítványt kapnak, ami feljogosít az ilyen irányú továbbtanulásra. 2017. szeptemberétől egy új tanszak, a festészet is elindul.

 

 

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha

 

 

 

 

 

2018 január 1-től új intézményt alapított Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata, hogy önállóan biztosítsa és szervezze meg, intézményi keretek között a szociális szolgáltatásait, ezzel nagy hangsúlyt fektetve a szubszidiaritás elvére. Az önkormányzat átgondolt, színvonalas szociális szolgáltatásai ezen időponttól állnak rendelkezésre az igénybevevők számára, a következő szolgáltatásokkal:

 

 • család és gyermekjóléti szolgáltatás,
 • házi segítségnyújtás,
 • szociális étkeztetés
 • és konyha.

 

A szolgálat küldetése:

“ A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának fényében. Az enyémet nem adhatom Neked. Arra viszont megtaníthatlak, hogyan készíts lámpát magadnak.”

 (Anthony de Mello)

Elérhetőségek:

Intézményvezető: Fedorné Karmanóczki Zita

Szirmabesenyő, Kossuth u. 19. sz.

Tel.: 46/317-591

E-mail.: segitoszolg@szirmabesenyo.hu

 

Nyitva tartás

hétfő-szerdáig 730 – 1630 -ig

csütörtök 730 – 1530 -ig
péntek 730 – 1230 -ig
szombat-vasárnap zárva

Szakmai szervezeti egységei:

 

 1. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

 

A szociális segítő munka eszközeivel és módszereivel segítse a szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzet, ill. más veszélyeztető körülmények miatt segítségre szoruló igénybe vevőket (egyének, családok, közösségek, kiemelten gyermekek) a veszélyeztető körülmények megelőzésében, a veszélyeztető körülmények elhárításában, krízishelyzet megszüntetésében, az életvezetési képesség megőrzésében, életminőségük javításában.

 

Családsegítő: Szarkáné Pásztor Anita

Szirmabesenyő, Kossuth u. 19. sz.

Tel.: 46/317-591

E-mail.: szarkane.anita@szirmabesenyo.hu

 

A szolgáltatás fogadóideje:

hétfő                   7.30 – 12.30

kedd                    nincs ügyfélfogadás

szerda                  7.30 – 16.30

csütörtök            7.30 – 13.30

péntek                nincs ügyfélfogadás

 

 1. Házi segítségnyújtás

 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás során a gondozónő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, ha lehetséges a meglévő képességek fejlesztésével biztosított legyen.

 

 

Gondozónő: Mázik Zoltánné (Edit)

Elérhetősége: 30/782-04-33

 

A szolgáltatást írásban, az általunk biztosított kérelem formanyomtatványon a Kossuth utca 19. sz. alatt lehet, fogadóidőben. Minden gondozást, előzetesen a törvény által előírt előgondozás előz meg. A gondozáshoz együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

 

 1. Szociális étkeztetés

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 

– koruk,

– egészségi állapotuk,

– fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

– szenvedélybetegségük vagy

– hajléktalanságuk miatt.

 

Szociális asszisztens: Pozsgainé Mádi Evelin

Elérhetősége: 30/782-04-39

Szociális segítő: Molnár Enikő

 

 

Az étkeztetés az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően vehető igénybe:

– elvitellel,

– lakásra szállítással (amiről az önkormányzat gondoskodik).

 

A szociális étkeztetés kérelem formanyomtatványon igényelhető a Kossuth utca 19. sz. alatt fogadóidőben. A szociális rászorultságot minden esetben szükséges igazolni, csatolni az ehhez kapcsolódó iratok másolatát.

Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás. A személyi térítési díjat a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletben határozza meg.

Az étkezés biztosításához együttműködési megállapodás szükséges.

 

 1. Konyha

 

2018 január 1-től a konyha összevonásra került a szociális intézménnyel, és ennek keretei között látja el feladatát.

Feladatai:

 • gyermekétkeztetés köznevelési intézményben,
 • munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben,
 • gyermekétkeztetés bölcsődében,
 • intézményen kívüli gyermekétkeztetés,
 • szociális étkeztetés stb.

 

Cím: Szirmabesenyő, Déryné u. 24. sz.

 

Élelmezés vezető: Péter Lászlóné (Gabi)

Tel.: 46/527-234

E-mail: konyha@szirmabesenyo.hu

 

Konyha munkatársai:

Kubiczki Istvánné – szakács

Teráz Zsolt – szakács

Tóth Zoltán  – szakács

Osváth Péterné – konyhai kisegítő

Liptákné Horkai Éva – konyhai kisegítő

Botosné Morvai Ildikó – konyhai kisegítő

Brózsely Rudolfné – konyhai kisegítő

Sebák Lászlóné – konyhai kisegítő

 

A konyha nyitva tartása: 7.00-15.00 munkanapokon.

 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

 

 

Egészségügyi Központ