Az adóhatóság elérhetőségei

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Adóhatóság
Cím: 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1-3.
Telefon: +36 (46) 303 221
E-mail: ado@szirmabesenyo.hu

Felvilágosítás

Szilágyi Ágnes tanácsos

Telefon: +36 (46) 303 221
E-mail: szilagyi.agnes@szirmabesenyo.hu

 

Az adóhatóság feladatai

  • Ellátja a helyi adóval, gépjárműadóval, termőföld bérbeadásából származó és talajterhelési díjjal kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási feladatokat.
  • Az adónemek, a gépjárműadó, a talajterhelési díj vonatkozásában ellenőrzést végez, ellátja a könyvelési, utalási feladatokat.
  • Ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, az adók módjára behajtandó követelések behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével, utalásával és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja az adóhatóság ügyiratkezelésével, az iktatással, irattározással, postázással kapcsolatos feladatokat.
  • Negyedévente adatot szolgáltat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja felé.
  • Jogszabályi előírások alapján a Magyar Államkincstáron keresztül adatot szolgáltat a központi költségvetés részére.
  • Az önkormányzati adórendelet, valamint az adórendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőző hónap 5. napjáig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár számára.

Adózási határidők

Adónem Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők Letölthető nyomtatványok
Építményadó  – Az adókötelezettség keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását  (január 15.) Március 15. (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet) Építményadó
Gépjárműadó Változást követő (adómentesség, szüneteltetés) 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik. Március 15. (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet).  Gépjárműadó
Telekadó  – Január 15. Március 15. (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet)  Telekadó
Helyi iparűzési adó A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül. Az adóévet követő év május 31. Adóelőleg kiegészítés összegéről az adóév december 20. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén, a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap. Végleges adó az adóévet követő év május 31. Adóelőleg az adóév március 15. (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet). Adóelőleg kiegészítés az adóév december 20. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap.  Iparűzési adó
Talajterhelési díj  – Az adóévet követő év március 31. Az adóévet követő év március 31. napjáig.  Talajterhelési díj
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó  – Kifizető az adóévet követő év február 15. Magánszemély az adóévet követő év március 20. Az adóévet követő év március 20.  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
Jövedéki adó  A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül, és a bejelentkezéstől bekövetkezett minden változást az azt követő 15 napon belül.  –  –  Jövedéki adó

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok

Számla megnevezése Számla száma Tájékoztatás
Iparűzési adó beszedési számla  54500174-10012693 Ezen a számlán jelennek meg az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után teljesített befizetések.
Építményadó beszedési számla  54500174-10012679
Gépjárműadó beszedési számla  54500174-10012772
Talajterhelési díj beszedési számla  54500174-10012727
Telekadó beszedési számla  54500174-10014080
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.besz.szla.  54500174-10012758
Jövedéki adó bevételek számla  54500174-10014097
Késedelmi pótlék beszedési számla  54500174-10012710
Idegen bevételek beszedési számla  54500174-10012734 Ezen a számlán jelennek meg pl.: közigazgatási bírság stb.
Egyéb bevételek beszedési számla 54500174-10012765 Ezen a számlán jelennek meg pl.: a megfizetett helyszíni bírságok, a szabálysértési bírságok vagy a végrehajtási bírságok.
Bírság számla 54500174-10012703
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 54500174-10012686 Ezen a számlán jelennek meg pl.: a hatósági bizonyítvány, valamint az adó-és értékbizonyítvány kiállításáért fizetett illetékek, stb.

A helyi adók utalása esetén kérjük, a közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel az adózó adatait.