Határozat száma Határozat címe Letöltés
41/2019. (V.30.) Az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Megtekintem »
42/2019. (V.30.) "Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújatása" című pályázat benyújtására Megtekintem »
43/2019. (V.30.) A Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről Megtekintem »