Határozat száma Határozat címe Letöltés
44/2019. (VI.19.) Zárt ülés elrendeléséről Megtekintem »
45/2019. (VI.19.) Az iskola oktató-nevelő munkájáról szóló tájékoztatóról Megtekintem »
46/2019. (VI.19.) Az óvoda-bölcsőde nevelő munkájáról szóló beszámolóról Megtekintem »
47/2019. (VI.19.) Az egészségügyi szolgáltatások 2018. évi feladatellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról Megtekintem »
48/2019. (VI.19.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról Megtekintem »
49/2019. (VI.19.) A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtásáról Megtekintem »
50/2019. (VI.19.) A Rendőrőrs épületének felújításával kapcsolatos pótmunka fedezetének biztosítására Megtekintem »
51/2019. (VI.19.) A Szinyei Merse Pál Szirmabesenyeőben felállítandó szobrának önkormányzati támogatásáról Megtekintem »
52/2019. (VI.19.) Képviselői indítvány elutasításáról Megtekintem »
53/2019. (VI.19.) Titkos szavazásra vonatkozó bizottsági indítványról Megtekintem »
54/2019. (VI.19.) Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról Megtekintem »
55/2019. (VI.19.) Önkormányzati elismerések adományozásáról Megtekintem »
56/2019. (VI.19.) Név szerinti szavazásra vonatkozó képviselői indítványról Megtekintem »
57/2019. (VI.19.) Az újabb befektetések fogadásának előkészítését célzó ingatlan adásvételéről Megtekintem »