Határozat száma Határozat címe Letöltés
12/2019. (II.13.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Megtekintem »
13/2019. (II.13.) 77/2018. (VII.3.) határozat visszavonásáról Megtekintem »
14/2019. (II.13.) Az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzéséről Megtekintem »
15/2019. (II.13.) A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári zárvatartásának időpontjáról Megtekintem »
16/2019. (II.13.) Az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről Megtekintem »
17/2019. (II.13.) A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról Megtekintem »
18/2019. (II.13.) A bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalásáról a szociális normatíva terhére Megtekintem »
19/2019. (II.13.) Szirmabesenyő belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről Megtekintem »
20/2019. (II.13.) A Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia támogatásáról Megtekintem »