Határozat száma Határozat címe Letöltés
21/2019. (IV.17.) Az ÉRV Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Megtekintem »
22/2019. (IV.17.) A Szirmabesenyő Segítő Szolgálat és Konyha intézményében folyó 2018. évi szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadásáról Megtekintem »
23/2019. (IV.17.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelés elfogadásáról Megtekintem »
24/2019. (IV.17.) A Szirmabesenyő 0216. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról Megtekintem »
25/2019. (IV.17.) A Szirmabesenyő TGV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról Megtekintem »
26/2019. (IV.17.) Támogatási igény benyújtásáról a víz és csatornaszolgáltatás ráfordítainak csökkentésére Megtekintem »
27/2019. (IV.17.) Zárt ülés elrendeléséről Megtekintem »
28/2019. (IV.17.) Szirmabesenyő-Miskolc közötti kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonszerzéséről Megtekintem »
29/2019. (IV.17.) Az újabb befektetések fogadásának előkészítését célzó ingatlan adásvételéről Megtekintem »
30/2019. (IV.17.) Megállapodás jóváhagyásáról Megtekintem »
31/2019. (IV.17.) Határozat pályázat kiírásáról Megtekintem »