2021. március 07. vasárnap
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

H i r d e t m é n y

A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás napját.

A szavazás napja 2018. április 8. vasárnap

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2018. február 19-ig kapnak értesítést.

A 2018. február 9-e után történt lakóhely változás következtében az új értesítőt az új lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Iroda (HVI) adja ki.

A szavazóköri névjegyzék 2018. január 11. és április 6. napja között tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban. A névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy felvétel miatt ezen időtartam alatt nyújtható be kifogás.

 

Településünkön a választópolgárok száma a névjegyzékkészítés időpontjában 3615 fő.

 

Az átjelentkezésre irányuló, valamint mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

Az átjelentkezett választópolgár tartózkodási helyén szavazhat, minden településen a kijelölt szavazókörben. Az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörök listája a www.valasztas.hu honlapon megtekinthető.

 

Mozgóurnát csak írásban lehet igényelni a HVI vezetőjénél, illetve a szavazás napján (2018. április 8-án 15.00 óráig) a szavazatszámláló bizottságtól.

 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. 03. 31-én 16.00 óráig lehet kérni.

Fogyatékossággal elő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget (Braille-írással készült értesítő és szavazósablon) 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja:

  • személyesen (lakóhely vagy bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes HVI-nél)
  • levélben (POSTA-i úton vagy lezárt borítékban a lakóhely szerint illetékes HVI-nél)
  • a választások hivatalos honlapján.

 

 

Részletes tájékoztatásért, nyomtatványért a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni :

3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.  Tel. (46 ) 307 – 271, Fax: (46) 527 – 246,

E – mail : jegyzo@szirmabesenyo.hu, hatosag@szirmabesenyo.hu

 

 

A Helyi Választási Iroda Vezetője : dr. Szakos Judit jegyző.

 

 

Szirmabesenyő, 2018. február 02.

 

 

                       

                                                                                              Helyi Választási Iroda

Webgalamb