2020. január 29. szerda
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Felhívás javaslattételre – önkormányzati elismerésekre

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. április 30-ig vár javaslatokat a Díszpolgári cím, Szirmay-díj és Szinyei-díj elismerésekre.

Az elismeréseket olyan személyek, közösségek nyerhetik el, akik, amelyek kimagasló érdemeket szereztek a helyi közösség szolgálatában, a település fejlődésében.

A testület a Pro Rure Szirmabesenyő Díszpolgára cím, valamint a Szinyei-díj és a Szirmay-díj odaítéléséről – a benyújtott javaslatok figyelembevételével – 2019. június 30-ig dönt. Javaslatot bárki tehet. Az elismerések átadására a 2019. augusztus 20-a alkalmából rendezett községi ünnepségen kerül sor. Az adományozás szempontjait tartalmazó 17/2016. (IX. 16.) számú önkormányzati rendelet és a javaslattételi adatlapok a mellékletben találhatók, illetve a polgármesteri hivatalban beszerezhetők. Kérjük, hogy a kitöltött és a javaslattevő(k) eredeti aláírásával ellátott adatlapot és mellékleteit  2019. április 30. napjáig juttassák el a következő címre: Szirmabesenyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Huszti Gábor polgármester, 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5 szám. Kérjük, a borítékra a javaslat tárgyától függően írják rá: „Javaslat Díszpolgári címre” vagy „Javaslat Szirmay-díjra” vagy „Javaslat Szinyei-díjra”

Webgalamb