2021. március 09. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

ÉRV. Szennyvízbekötéssel kapcsolatos tájékoztató

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!


AZ ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. AZ ALÁBBIAKRA HÍVJA FEL A SZENNYVÍZBEKÖTÉST TERVEZŐ ÉS TERVEZTETŐ, ILLETVE A SZENNYVÍZBEKÖTÉSSEL MÁR RENDELKEZŐ FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT.


A SZENNYVÍZBEKÖTÉS MEGVALÓSÍTÁSA


A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a szennyvízbekötő-vezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező vállalkozó, vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal
rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy
végezheti. Az átvételre a víziközmű-szolgáltató, vagy annak megbízottja jogosult.


A szennyvízbekötés költsége a Felhasználót terheli, amelyet
a megrendelő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály, vagy egyéb megállapodás alapján mentesül valamely költségelem megfizetése alól.


A szennyvízelvezető rendszerek
kizárólag a településeken keletkező szennyvizek biztonságos elvezetésére lettek méretezve, és arra alkalmasak, ezért az ingatlanon belülről
és a közterületekről
a csapadékvíz bevezetése a szennyvízhálózatba szigorúan tilos, mivel veszélyezteti a biztonságos szennyvízelvezetést. Szigorúan tilos továbbá egyéb, dugulást okozó tárgyak csatornába való bejuttatása!


FIGYELEMMEL A SZÉLSŐSÉGES, CSAPADÉKOS IDŐJÁRÁSRA


A víziközmű-szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetőjeként az ingatlan előtt húzódó szennyvíztörzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítjaA fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó köteles az
ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem házi, illetve csatlakozó szennyvízhálózatba történő beépítésével biztosítani. 
A víziközmű-szolgáltatással, ezen belül a szennyvízbekötéssel kapcsolatban további információkkal szolgálunk az ÉRV. Zrt. honlapján (www.ervzrt.hu), többek között a 

Közérdekű adatok/ Üzletszabályzat, illetve a Fogyasztói tájékoztatók menüpontban.  Hibabejelentés esetén Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszámon (06 80-224-242/1-es menüpont), vagy e-mailen (diszpecser@ervzrt.hu).

MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE A SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGOS FENNTARTÁSA, A PROBLÉMAMENTES  ÜZEMELTETÉS, EZÉRT KÉRJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT.

 


TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

 

Webgalamb