2021. február 26. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Értesítés közmeghallgatásról | Sajóvámos

Sajóvámos 028/2. hrsz-ú ingatlanon lévő baromfitelep kapacitásbővítése

Webgalamb