2021. március 07. vasárnap
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

EP Választás időpontjának kitűzése

H i r d e t m é n y

 

A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte a 2019. évi Európai Parlament tagjai választásának napját.

 

A szavazás napja       2019. május  26. vasárnap

                                                          

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2019. április 05-ig kapnak értesítést.

A 2019. március 20-a után történt lakóhely változás következtében az új értesítőt az új lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Iroda (HVI) adja ki.

A szavazóköri névjegyzék 2019. március 01. és május 24. napja között tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban. A névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy felvétel miatt ezen időtartam alatt nyújtható be kifogás.

 

Településünkön a választópolgárok száma a névjegyzékkészítés időpontjában 3584 fő.

 

Az átjelentkezésre irányuló ill. módosítás iránti kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Visszavételi kérelem személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-en 16 óráig adható le.

 

A mozgóurna iránti kérelmet

  • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig;
  • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig;
  • vagy május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án 12 óráig adható le a helyi választási irodához,
  • az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. (írásban)

 

Az átjelentkezett választópolgár tartózkodási helyén szavazhat, minden településen a kijelölt szavazókörben. Az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörök listája a www.valasztas.hu honlapon megtekinthető.

 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt ill. kérelem módosítást 2019. 05. 17-én 16.00 óráig lehet kérni.

Fogyatékossággal elő választópolgár a Ve. 88. § a) pontja szerinti segítséget (Braille-írással készült értesítő és szavazósablon) 2019. március 19-én 16.00 óráig igényelheti.

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja:

  • személyesen (lakóhely vagy bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes HVI-nél)
  • levélben (POSTA-i úton vagy lezárt borítékban a lakóhely szerint illetékes HVI-nél)
  • a választások hivatalos honlapján.

 

Részletes tájékoztatásért, nyomtatványért a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni :

3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.  Tel. (46 ) 307 – 271, Fax: (46) 527 – 246,

E – mail : jegyzo@szirmabesenyo.hu, hatosag@szirmabesenyo.hu

 

A Helyi Választási Iroda Vezetője : dr. Szakos Judit jegyző.

 

Szirmabesenyő, 2019. március 11.

 

Helyi Választási Iroda

 

Webgalamb