2020. január 29. szerda
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

ÉLELMEZÉSVEZETŐ ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha

Központi Főzőkonyha

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkeztetési rendeletnek megfelelően. elkészíti az étlapot, az ételekre vonatkozó anyaghányad nyilvántartást, a tápanyagtartalmat kiszámolja, raktárkészletet vezeti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, élelmezésvezető,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szirmabesenyői helyismeret, szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fedorné Karmanóczki Zita nyújt, a 0646317591 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha címére történő megküldésével (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2019, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
  • Elektronikus úton Fedorné Karmanóczki Zita részére a segitoszolg@szirmabesenyo.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Fedorné Karmanóczki Zita, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 42.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

Webgalamb