2021. február 27. szombat
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Egy sikeres nemzetközi program záró konferenciája

FORBEST -¬ Környezeti nevelés és képzés erdei iskolákban címmel zárókonferencián értékelték a magyar-szlovák közös projekt eredményeit.

Az Európai Unió az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a Kassai Erdészeti Vállalat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat égisze alatt 2017-ben támogatást nyertek egy közös program megvalósítására. A projekt címe: FORBEST – Környezeti nevelés és képzés erdei iskolákban. Célja, hogy javítsa a hiányzó vagy alacsony szintű környezeti tudatosságot a gyermekek és a fiatalok körében, ezáltal csökkentve a változó természeti környezettel kapcsolatos jövőbeli kihívásokat és hatásokat.

***

Az együttműködő felek 2019. január 24-én a szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskolában vették számba, prezentációkkal mutatták be és értékelték az egyéves együttműködés eredményeit.

Huszti Gábor polgármester házigazdaként köszöntötte az érdeklődő közönséget. Mérföldkőnek nevezte a szlovákiai partnerekkel végzett közös munkát, hangsúlyozva, hogy az első nemzetközi projekt Szirmabesenyő életében. Úgy véli, a kézzelfogható eredményeket felmutató kapcsolat további pályázatokban való részvételre buzdít, számos olyan forrást lehet elérni, amelyeket egy részét közvetlenül az Uniótól szerezhetünk meg. Jelen esetben egy olyan komplex projektet értékelünk, amelynek számos eleme volt, az építéstől a tananyagfejlesztésen át a felnőttek és gyermekek felkészítéséig. Jól érvényesült a partnerség uniós alapelve: az erdészetek, az iskolák, az önkormányzatok kölcsönösen dolgoztak és profitáltak az eredményekből. A projektet gesztoráló szirmabesenyői önkormányzat képviselőjeként valamennyi félnek megköszönte az együttműködést.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, mint a megyei interreg programok gazdája örömmel állapította meg, hogy hazánkban Borsod-Abaúj-Zemplén Megye élen jár a határon átnyúló programok megvalósításában. Ebben nagy segítségünkre van a Kassa megyével közösen létrehozott Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás. Magyar-szlovák viszonylatban 2018-ban a természet és kultúra, a mobilitás és az intézményi együttműködés témakörökben az összesen 65 projekt 71,5 millió eurót nyert. A számok is mutatják, hogy komoly az érdeklődés az interreg iránt megyénkben, és jelentős forrásokhoz lehet hozzájutni – adott biztatást a jövőre nézve is.

 Ezt követően Botos István Csaba projektmenedzser mutatta be a magyar, majd Gejza Legen koordinátor a szlovák fél tevékenységét. Az utóbbi előadó külön kiemelte, hogy a Kassai Erdészeti Vállalat külvárosi, leromlott állapotú erdészházát alakították át egész évben nyitva tartó nemzetközi környezeti oktatási központtá az európai fiatalok és gyerekek számára. A képzési programokról Csellárné Németh Judit környezeti nevelő tartott érzékletes, gazdag képanyaggal illusztrált avatott bemutatót, melyet két szinyeis diák: Siska Vivien és Dojcsák Zsófia élménybeszámolója is „hitelesített”. Molnár Gergely környezeti nevelő a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” jelszó jegyében fogalmazta meg általában a környezeti szemléletformálással és a programmal kapcsolatos gondolatait. A résztvevők számára így az is kiderült, hogy Szinyei Merse Pál Általános Iskola tanárai és tanulói – azon túl, hogy az ÖKO-tanterem tervének ötletadója Győrfi Lászlóné igazgató volt – oroszlánrészt vállaltak egy, az intézményüket és a helyi lakosságot egyaránt szolgáló önkormányzati projekt megvalósításában.

Huszti Gábor összefoglalójában arra biztatta az iskola vezetését és a tanulókat, hogy lakják be, használják és érezzék sajátjuknak az új közösségi térként megépített és 2018. szeptember 29-én átadott ÖKO-tantermet, hasznosítsák a komplex program révén megszerzett tudást, tapasztalatokat.

Webgalamb