2021. február 27. szombat
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Ebösszeírás 2018

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira...
…tekintettel Szirmabesenyő Nagyközség területén 2018. május 01-től május 15-ig terjedő időszakban Szirmabesenyő közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

Az eb
E-mail cím:*
tulajdonosának neve:*
címe:*
tartójának neve:*
címe:*
telefonszáma:
e-mail címe:*

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok

Az eb
fajtája:*
neme:*
születési ideje:*
színe:*
hívóneve:*
tartási helye:*

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok

Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén
a chip sorszáma:*
beültetés időpontja:*
a beültetést végző állatoros neve:*
a beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:*
Ivartalanított eb esetén
az ivartalanítás időpontja:
az ivartalanítást végző állatorvos neve:
az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:
Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén
útlevél száma:
útlevél kiállításának időpontja:
az útlevelet kiállító orvos neve:
az útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegzője száma:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

Az eb
oltási könyvének száma:
oltási könyvét kiadó állatorvos neve:
oltási könyvét kiállító állatorvos kamarai bélyegzője száma:
oltását végző állatorvos neve:
utolsó, veszettség elleni védőoltásának időpontja:
veszettség elleni védőoltása során hasznát oltóanyag:
az oltóanyag gyártási száma:
oltást végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:*
kezdő időpontja:
időtartama:
az eb veszélyessé minősítve:*
veszélyessé minősítésének időpontja:
*a megfelelő választ kell megjelölni a legördülő menüből
 Ebösszeírás tájékoztató:  Letöltés  Ebösszeíró adatlap (World):   LetöltésWebgalamb