2020. május 25. hétfő
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Cordys Capital Kft. csarnok létesítés

A Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály határozata
Szirmabesenyő, 0129/114 hrsz-ú ingatlanon épülő csarnoképület

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Határozata

Webgalamb