2020. május 31. vasárnap
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

ADD EL MAGAD

Kommunikációs ismeretek előadások kerülnek megrendezésre a Művelődési Házban

Az érintettek segítséget kapnak énképük megerősítéséhez, saját értékeik felismeréséhez, tudatosításához, kommunikációs készségük, konfliktuskezelési és problémamegoldó módszereik fejlesztéséhez, önérvényesítő magatartásuk kialakításához, begyakorlásához. Ezen új készségek segítségével lehetnek sikeresebbek személyes kapcsolataikban és álláskereső interjúkon egyaránt. Elengedhetetlen, hogy az egyén mint munkavállaló, tisztában legyen a saját kulcsképességeivel és folyamatos fejlesztésének, kondicionálásának fontosságával. Ezen kulcskompetenciák: kommunikáció, együttműködés, önállóság, felelősségvállalás. A tervezett előadások a munkaerőpiaci érvényesülést, a munka világába való visszakerülés esélyét növelő fejlesztő foglalkozások.

                                                                                                                     Időpontok:

2020. január 20-án (hétfőn) 16:00 órától

január 23-án (csütörtökön)   16:00 órától

január 27én (hétfőn)             16:00 órától

január 30-án (csütörtökön)   16:00 órától

 

A részvétel ingyenes!

Jelentkezés: személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy a rendezvényeken.

A program az EFOP-1.5.2-16-2017-00034 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban” című projekt keretében valósul meg.

Webgalamb