2020. január 29. szerda
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

A Nemzeti Összetartozás Napján

2019. június 4-én

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-e törvénybe foglalt nemzeti emléknap hazánkban. Az Országgyűlés 2010-ben a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

***

Gyülekezés ennek szellemében. Hősök kertje: árbocon fekete zászló, esőkönnyek  –  a 99 évvel ezelőtti döntésre emlékeztetőül.  Majd napsütés.  Árbocon címeres nemzetiszínű… Van jelen és van jövő. Nemzeti imádságunk. Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz… című verse Pelle György díszpolgárunk által.

Huszti Gábor polgármester gondolatai az elhallgató és elhallgatott múltról, testvérkapcsolatainkról, nemes szándékainkról és tetteinkről  –  a nemzeti összetartozás jegyében.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszönete az EP választási részvételért és szavazatokért. Emlékezés az országcsonkító örök sérelemre, párhuzam a 99 évvel ezelőtti folyamatok és mai feladataink között: megőrizni önállóságunkat, identitásunkat, kultúránkat, melynek mások általi elvételétől „jogunk van félni.” Nekünk, magyaroknak, de Európának is.

A megemlékezés virágai. Koszorúzás, főhajtás: Csöbör Katalin, Huszti Gábor, majd a Szinyei Merse Pál Általános Iskola nevében Győrfi Lászlóné igazgató, Juhász Bálint és Varga Levente 8. osztályos tanulók. Az Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület képviseletében dr. Bodrogi Zoltánné és Szűcs András alelnökök. A végén „Hazádnak rendületlenül…” Ki-ki hazafelé vagy egyéb dolga után. Készülhetünk a 100. évfordulóra. Hogy méltóképpen…

 

Tudósító: Némethi Lajos
Fotók: Momoh Kántor Mariann és Némethi Lajos

 

 

 

Webgalamb